تعمیر هارد اکسترنال

تعمیر هارد اکسترنال

روش تعمیر هارد اکسترنال با دیگر هارد دیسک ها مثل هارد  اینترنال بسیار متفاوت هست و همینطور مشکلات بیشتری داند که این امر طبیعی هست زیرا همیشه در حال جابه جایی هستند برای همین در معرض ضربه یا در حال تکان خوردن هستند  معمولا این مشکلات را میتوان به چند دسته تقسیم کرد از جمله:

تعمیر هارد اکسترنال ضربه خورده

بیشتر هارد های ضربه خورده ارزش تعمیر ندارد ولی اگر اطلاعات آن مهم باشند باید برای بازیابی اطلاعات تست شود که معلوم شود ضربه چقدر صدمه به هارد وارد کرده است

اگر هد آسیب دید باشد میتوان آن را تعمیر کرد و بعد از تعمیر هارد دیتکت میکند و دسترسی به اطلاعات ممکن میشود

در بعضی از اوقات هد قابل تعمیر نیست و برای تعمیر هارد اکسترنال و بازیابی اطلاعات باید با هد مشابه خود تعویض شود که اینکار نیاز به مهارت و ابزار مخصصوص دارد

و در بعضی اوقات هد میشکند و به طوری که روی سطح دیسک می افتد و باعث خراشیدگی روی آن میشود که باعث میشود دیگر نتوان آن راتعمیر و بازیابی کرد

و همینطور در بعضی از مواقع دیگر ضربه وارد شده باعث خرابی موتور هارد میشود که بعد از تعویض آن هارد تعمییر و دسترسی به اطلاعات نیز امکان پذیر میباشد

و در مواقعی که فقط هد سوخته باشد با تعویض آن میتوان به احتمال بالای 90درصد هارد را تعمیر کرد و و همینطور اطلاعات را بازیابی کرد